Konferencja na temat CGF

Przeprowadzono 12 IDI w dziewięciu podmiotach na terenie całej Polski, w tym w dwóch Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jednej organizacji pozarządowej, jednym biurze karier przy wyższej uczelni oraz w pięciu firmach konsultingowych i szkoleniowych, które w swojej ofercie posiadają usługi z zakresu bilansu kompetencji.

Realizacja badania składała się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu (luty-marzec 2019) przeprowadzono analizę desk research dotyczącą stosowania bilansu kompetencji w Polsce oraz w dwóch krajach pozaeuropejskich (Kanada, Singapur).

Analiza dotycząca stosowania bilansu kompetencji w Polsce objęła cały kraj i została przeprowadzona w formie analizy web research, tj. analizy stron internetowych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, organizacji pozarządowych i firm zajmujących się doradztwem zawodowym i prowadzeniem szkoleń w tym zakresie. Natomiast w przypadku badania dotyczącego stosowania bilansu kompetencji w Kanadzie i Singapurze odwołano się do analizy literatury, stron internetowych podmiotów stosujących bilans kompetencji, a także materiałów przesłanych przez korespondentów, których współpracę udało się pozyskać.

Analiza desk research dotycząca Polski zakończyła się opracowaniem cząstkowego raportu zawierającego listę podmiotów, na których stronach internetowych pojawiła się informacja o stosowaniu bilansu kompetencji. Na tej podstawie wybrano podmioty, do których zwrócono się z prośbą o wzięcie udziału w drugim etapie badania, tj. realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych. Drugi etap badania odbył się w okresie kwiecień – maj 2019.

Przeprowadzono 12 IDI w dziewięciu podmiotach na terenie całej Polski, w tym w dwóch Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jednej organizacji pozarządowej, jednym biurze karier przy wyższej uczelni oraz w pięciu firmach konsultingowych i szkoleniowych, które w swojej ofercie posiadają usługi z zakresu bilansu kompetencji

JACEK ŻUREK

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recent Posts

FACEBOOK

Close Menu